مشخصات گوشی i-mate Pocket PC

مشخصات کامل گوشی i-mate Pocket PC سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 2003 Poc… دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی i-mate PDA2

مشخصات کامل گوشی i-mate PDA2 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 2003 SE … دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 128MB RAM ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی i-mate PDA2k

مشخصات کامل گوشی i-mate PDA2k سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 2003 SE … دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 128MB RAM ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mate PDAL

مشخصات کامل گوشی i-mate PDAL سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب